Symfonia e-Sprawozdania finansowe

1 października 2018 r. zmieniły się regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawozdań finansowych. Wyjaśniamy, jak po zmianach wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych.

Zgodnie z art. 45 ust. 1f uor. obowiązuje wersja elektroniczna w:
• sprawozdaniach finansowych,
• sprawozdaniach z działalności (art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości, dalej: uor),
• sprawozdaniach z działalności grupy kapitałowej (art. 55 ust 2a uor), skonsolidowane sprawozdania finansowe (art. 63c ust. 2a uor),
• sprawozdaniach z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności (art. 66k uor).

Jak przygotować firmę na Symfonia e-Sprawozdania w 4 krokach

Zalety Symfonia e-Sprawozdania finansowe

Pozwala przygotować wymagane przez Ministerstwo Finansów wersje sprawozdań finansowych dla:

 • jednostki mikro,
 • jednostki małej,
 • jednostki innej,
 • jednostki innej skonsolidowanej,
 • jednostki NGO,
 • banku,
 • zakładu ubezpieczeń,
 • alternatywnej spółki inwestycyjnej,
 • domu maklerskiego,
 • SKOKu,
 • SKOKu jednostki małej,
 • zakładu ubezpieczeń skonsolidowanego,
 • domu maklerskiego skonsolidowanego.

 Szybkie wprowadzanie danych:

 • import danych wygenerowanych w programie księgowym lub z innego e-Sprawozdania finansowego,
 • masowe kopiowanie danych do Excela umożliwia przygotowanie danych i kontynuowanie pracy w arkuszu kalkulacyjnym,
 • praca na wielu kopiach/wersjach sprawozdania finansowego aż do osiągnięcia finalnej wersji,
 • ręczne wprowadzanie danych i wielokrotne modyfikowanie zawartości e-Sprawozdania,
 • dodawanie informacji uzupełniających do każdej pozycji w sprawozdaniu,
 • dodawanie załączników do sprawozdania np. polityki rachunkowości firmy,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego na kolejne okresy poprzez kopiowanie danych z poprzednich lat.

Wygodny i czytelny podgląd wygenerowanego sprawozdania:

 • możliwość zapisania efektów pracy w każdej chwili, w wielu kopiach i powrót do nich w dowolnym momencie,
 • generowanie podglądu wydruku ułatwiającego zapoznanie się z treścią i zatwierdzenie sprawozdania osobom akceptującym (np. biegły rewident, członkowie zarządu),
 • podpisanie sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez wszystkie osoby zobowiązane do tego ustawą (np. wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych).

Zapis i kontrola

 • możliwość zapisania gotowego sprawozdania finansowego do pliku XML w wymaganej przez Ministerstwo Finansów strukturze, ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi załącznikami, objaśnieniami i podpisami,
 • przy zapisie automatyczna weryfikacja poprawności wygenerowanego e-Sprawozdania finansowego i jego zgodności z wymaganym przez Ministerstwo Finansów schematem.

Zapraszamy do kontaktu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.