Inteli HR

Aplikacja Inteli HR jest nowoczesnym, wielomodułowym rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo – personalnych. System jest odpowiedzią, na potrzeby Klientów w wyniku obserwacji i analiz problemów zgłaszanych w zakresie przepływu informacji oraz strat i błędów, jakie im towarzyszyły.

Proste i intuicyjne rozwiązanie kadrowo – personalne

Inteli HR jest innowacyjną platformą, która ma na celu usprawnienie i automatyzację procesów realizowanych przez działy HR. Jego zadaniem jest również wymiana przetworzonych danych pomiędzy aplikacją, a systemem kadrowo-płacowym.

Program ukierunkowuje przepływ informacji, poprzez rozproszone wprowadzanie danych i scentralizowane ich przetwarzanie, dzięki czemu wpływa na zaoszczędzenie czasu pracowników oraz jego efektywne wykorzystanie. System umożliwia korzystanie z funkcjonalności oraz zgromadzonych danych nie tylko przez dział kadr, ale również przez innych pracowników firmy.

System został oparty o przeglądarkę internetową, dzięki czemu jest dostępny z każdego komputera bez konieczności instalacji oprogramowania. Modułowy charakter pozwala na zastosowanie wybranych funkcjonalności w konkretnych obszarach przedsiębiorstwa. Cechy te czynią Inteli HR intuicyjnym, prostym i wygodnym rozwiązaniem.

Najważniejsze cechy Inteli HR

Rozbudowany system ról i uprawnień użytkowników do konkretnych modułów i działów.

Operacje wykonane w ramach aplikacji skutkują zmianami w systemie kadrowo – płacowym dopiero po migracji danych, dokonanych przez osoby uprawnione.

Rozsyłanie do konkretnych użytkowników wiadomości e-mail przypominających lub informujących o wstrzymaniu określonych procesów w oczekiwaniu na decyzję.

Funkcjonalności poszczególnych modułów Inteli HR

RCP – Rozliczenie Czasu Pracy

Głównym celem tego modułu jest zautomatyzowanie procesu rozliczania czasu pracy oraz naliczania godzin nadliczbowych. W ramach tego segmentu dostępna jest funkcjonalność elektronicznej ewidencji czasu pracy, a także automatyzacja procesu rozksięgowania kosztów wynagrodzeń. Rozwiązanie to pozwala na wprowadzanie szczegółowych informacji dotyczących opisu i kwalifikacji godzin zwykłych oraz godzin nadliczbowych w miejsca powstawania kosztów.

Funkcje realizowane przez moduł RCP

 • planowanie, ewidencja, rozliczenie i zatwierdzenie czasu pracy, a także ewidencja urlopów i nieobecności;
 • możliwość konfiguracji rozkładu czasu pracy dla danego pracownika (podstawowy, równoważny i zadaniowy czas pracy);
 • regulowanie długości okresu rozliczeniowego;
 • automatyczna weryfikacja zgodności planu pracy z zasadami wymaganymi przez Kodeks Pracy;
 • rejestrowanie przez pracowników wniosków urlopowych bezpośrednio w aplikacji;
 • automatyczne powiadomienie poprzez e-mail przełożonego, a następnie akceptacja/odrzucenie wniosku;
 • wprowadzanie zdarzeń nieobecności, które są automatycznie rejestrowane w systemie kadrowo-płacowym;
 • automatyczne naliczanie godzin nadliczbowych – zarówno dobowych, jak i wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, godzin nocnych na podstawie rzeczywistego czasu pracy;
 • dostęp do wielu raportów agregujących dane dotyczące czasu pracy.

Karty Pracy

Moduł umożliwia szczegółowe rozliczenie czasu pracy w ujęciu jakościowym i godzinowym. Dzięki ewidencji kontraktów oraz pracy w ramach tychże kontraktów, daje możliwości wprowadzania planów, co pozwala na ustalanie rozbieżności opóźnień czasowych oraz różnic ilościowych. Karty Pracy to funkcjonalność, która rozszerza mechanizmy modułu RCP.

Funkcje realizowane przez moduł Karty Pracy

 • ewidencja zawieranych kontraktów;
 • wykaz czasu pracy w ramach wprowadzonych kontraktów;
 • wprowadzanie harmonogramu dotyczącego wykonywania działań w określonych zakresach dat oraz możliwość tworzenia zestawień z rzeczywiście zewidencjonowanymi danymi na Kartach Pracy.

E-teczki

Komponent ten umożliwia przechowywanie akt pracowników w formie elektronicznej wraz z informacją o ich terminowości. Dodatkowo pozwala na raportowanie zestawień braków w dokumentacji, oraz upływającego terminu ich ważności. Funkcjonalności te zdecydowanie usprawniają ewidencjonowanie dokumentów pracowniczych.

Funkcje realizowane przez moduł E-teczki

 • masowe zasilanie systemu w Paski Płacowe i RMUA pracowników;
 • przypomnienie poprzez wiadomość e-mail, o zbliżającym się upływie terminu ważności poszczególnych dokumentów;
 • specjalne raporty umożliwiające import dokumentów do Inteli HR;
 • raporty o brakach w teczkach pracowników.

Szkolenia

Moduł, którego celem jest wspomaganie procesu zarządzania szkoleniami pracowników. Dzięki temu aplikowanie, kierowanie pracowników na szkolenia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, jest proste oraz intuicyjne. Ponad to pozwala również na raportowanie i ewidencję szkoleń.

Funkcje realizowane przez moduł Szkolenia

 • wnioskowanie o szkolenia do przełożonego – akceptację lub odrzucenie złożonych wniosków;
 • kierowanie pracowników na szkolenia;
 • rejestrację ocen uczestników  szkolenia – prowadzącego, firmy szkoleniowej oraz samego szkolenia;
 • ewidencjonowanie trenerów i firm szkoleniowych realizujących poszczególne szkolenia.

Rekrutacja

Rozwiązanie to wspiera działy HR przede wszystkim w zakresie prowadzenia procesów rekrutacji. Umożliwia ewidencjonowanie zgromadzonych dokumentów z danymi kandydatów.

Funkcje realizowane przez moduł Rekrutacja

 • wprowadzanie procesów rekrutacyjnych z możliwością dodawania stanowisk, na które prowadzona jest rekrutacja;
 • dodawanie kolejnych kandydatów oraz rejestrację i elektroniczną ewidencję dostarczonych przez nich dokumentów;
 • ewidencjonowanie statusu rekrutacji.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS

Moduł ten umożliwia wprowadzenie danych dotyczących świadczeń socjalnych, daje możliwość wnioskowania, akceptacji oraz przyznawanie tychże świadczeń pracownikom.

Funkcje realizowane przez moduł ZFŚS

 • składanie wniosków o przyznanie świadczenia przez pracownika lub przez przełożonego w jego imieniu;
 • akceptowanie bądź przyznawanie świadczenia bez złożonego wniosku;
 • rejestrowanie kryteriów przyznawania świadczeń dla poszczególnych pracowników (np. dochody na członka rodziny czy liczba dzieci);
 • dowolność w tworzeniu niezależnych budżetów, w ramach budżetów klas świadczeń, a każda z tych grup niezależnie raportuje o stanie wykorzystania budżetu.

Wymiana danych

Dzięki oznaczeniu odpowiednich elementów kadrowych w systemie SYMFONIA KADRY I PŁACE, daje możliwość udostępniania ich w platformie Inteli HR.

Funkcje realizowane przez moduł Wymiana danych

 • edycja wartości elementów kadrowych uprzednio zdefiniowanych w systemie SYMFONIA KADRY I PŁACE;
 • dodawanie, usuwanie oraz zmiany wartości tych elementów kadrowych oznaczonych w systemie SYMFONIA KADRY I PŁACE jako Inteli HR.

Wyposażenie

Moduł wspomaga zarządzanie wyposażeniem, które przekazywane jest pracownikom. Pozwala tworzyć ewidencję, a oprócz tego także zgłaszanie usterek.

Funkcje realizowane przez moduł Wyposażenie

 • definiowanie grup wyposażenia oraz wyznaczanie nadzorców, niezależnie dla każdej z grup;
 • możliwość raportowania usterek,
 • automatyczne powiadomienia e-mail nadzorców o raportowanych usterkach;
 • widok historii z wykorzystaniem sortowania po pracownikach i elementach wyposażenia.

Do pobrania:

Folder Inteli HR

Ulotka Inteli HR

xxxx

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

yyyy