Ekosystem rozwiązań Symfonia przeznaczony dla branży produkcyjnej, który można dopasować do potrzeb firm tak by prosto i efektywnie kontrolować działalność produkcyjną. Oprogramowanie obsługuje zadania operacyjne w pełnym zakresie wymagań stawianych systemom do zarządzania i planowania potrzeb oraz zasobów materiałowo-produkcyjnych przedsiębiorstwa.

OBSŁUGIWANE PROCESY PRODUKCYJNE
Karty technologiczne
 • Karta technologiczna gromadzi dane projektowe dotyczące m.in. parametrów produkcyjnych wyrobu, jak typ wyrobu (wyrób gotowy, półprodukt, inne), pracochłonność, wielkość partii wyrobu, itp.
Planowanie i przygotowanie produkcji
 • Możliwość tworzenia wielu wariantów planów produkcyjnych wraz ze wstępnym sprawdzeniem stanów magazynowych oraz uzyskaniem bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych;
 • Tworzenie planów produkcji zgodnie ze strategią produkcyjną – w oparciu o zamówienia klientów.
Elastyczne zarządzanie technologiami
 • Obsługa wielu kart technologicznych do jednego kodu towarowego;
 • Przypisywanie kart technologicznych do wydziału produkcyjnego;
 • Dostęp do dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej w formie plików graficznych (dowolny format pliku np. pdf, dwg);
 • Projektowanie procesu technologicznego.
Realizacja produkcji
 • Wszechstronne ewidencjonowanie surowców i produktów;
 • Raportowanie operacji technologicznych i zleceń;
 • Edytor wydruku (projektowanie i wydruk etykiet, opakowań zbiorczych, itp.).
Łańcuch dostaw
 • Planowanie w oparciu o aktualne stany we wszystkich magazynach;
 • Rezerwacje w magazynach;
 • Przyjęte zamówienia;
 • Planowane zlecenia produkcyjne;
 • Symulacje zapotrzebowania na surowce.
Raportowanie i optymalizacja
 • Indywidualne raporty związane z procesem produkcji dostosowanym do Twoich potrzeb (np. realizacja zamówień od klientów, status zaawansowania zleceń produkcyjnych, efektywność pracowników, efektywność maszyn, bilans surowcowo-materiałowy, bilans możliwości produkcyjnych).
 • Możliwość tworzenia wydruków wraz z możliwością ich eksportu w standardowych formatach: pdf, doc, xls, xml.
Rozliczenie produkcji
 • Ilościowe oraz wartościowe rozliczenie produkcji (Techniczny Koszt Wytworzenia, TKW);
 • Rozliczenia strat technologicznych;
 • Zarządzanie kartami pracy oraz gospodarką odpadami produkcyjnymi.
Harmonogramowanie
 • Zarządzanie harmonogramowaniem operacji technologicznych, zleceń oraz maszyn wraz z ich alokacją. 
API
 • Uniwersalny interfejs API, który pozwala na dodawanie do programu własnych rozwiązań programistycznych rozbudowujących logikę biznesową w zakresie m.in. menu głównego, formatek dokumentów, list elementów.

 

ROZWIĄZANIA DODATKOWE
Panele meldunkowe
Aplikacja służąca do rejestrowania (meldowania) przez operatora informacji o stanie zaawansowania wykonania operacji technologicznych i zlecenia produkcyjnego w czasie rzeczywistym na hali produkcyjnej.

 • Umożliwia rejestrację czasu trwania operacji oraz tworzenie dokumentów magazynowych;
 • Usprawnia sterowanie produkcją w zakresie: planowania kolejności wykonywania operacji technologicznych, realizacji prostych operacji magazynowych wydania i pobrania, definiowania etykiet na opakowania zbiorcze i wyroby gotowe;
 • Obsługa modułu z zastosowaniem czytników kodów kreskowych i/lub monitorów dotykowych.
Mobilny Magazyn
Program pozwala na koordynację i kontrolę przepływu towarów w procesach zakupu, sprzedaży i wewnętrznych przesunięć magazynowych. 

Jego zadaniem jest:

 • Zautomatyzowanie procesu realizacji przyjęć do magazynu;
 • Zmiany lokalizacji towaru, wydań i zwrotów towaru oraz wykonywania inwentaryzacji;
 • Kontrola ruchów magazynowych realizowana na podstawie etykiet towarów z kodami QR generowanymi bezpośrednio z systemu;
 • Eliminacja papierową wersję przyjęć i wydań towarów przed i po każdym ruchu magazynowym. 

 

ZAWARTOŚĆ PAKIETU
Symfonia Zarządzanie Produkcją
Poziom Uniwersalny
Poziom Profesjonalny
Karty technologiczne
TAK TAK
Zarządzanie technologiami
TAK TAK
Planowanie potrzeb produkcyjnych
TAK TAK
Łańcuch dostaw
TAK TAK
Realizacja produkcji
TAK TAK
Rozliczenie produkcji
TAK TAK
Raportowanie
TAK TAK
Zamienniki półproduktów
TAK
Harmonogramowanie
TAK
API + C#Scripting
TAK

 

USŁUGI I ROZWIĄZANIA DODATKOWE (płatne)
Symfonia Zarządzanie Produkcją
Poziom Uniwersalny
Poziom Profesjonalny
Obsługa wielu firm w programie
TAK TAK
Panele Meldunkowe – MES
TAK TAK
Mobilny Magazyn
TAK TAK
API
TAK

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.