Symfonia HR kompleksowe wsparcie tzw. miękkich procesów HR

Symfonia HR to system modułowy wspierający kompleksowo tzw. „miękkie” procesy HR. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do zarządzania rekrutacjami i zasobami ludzkimi.

Łatwo obsłużysz procesy HR takie jak:

 • rekrutacja,
 • zatrudnienie,
 • praca zdalna,
 • praca hybrydowa,
 • rozwój kompetencji,
 • szkolenia, e-learning,
 • ocena pracowników i osiągnięcia,
 • współpraca,
 • komunikacja wewnętrzna,
 • zarządzanie zespołami,
 • przepływ dokumentów,
 • wnioski, zadania,
 • urlopy.

Zapytaj, pomożemy dobrać właściwe dla Twojej firmy moduły.

Symfonia HR Komunikacja:

 • Może zastąpić nim firmowy intranet,
 • Daje Ci łatwy i szybki kontakt z każdym pracownikiem w firmie,
 • Wiele różnych narzędzi do komunikacji m.in. czat, newsletter, tablica ogłoszeń/wydarzeń, grupy, wall,
 • Kilka poziomów zabezpieczeń przechowywania danych,
 • Płynny przepływ najważniejszych informacji dzięki dedykowanym kafelkom oraz powiadomieniom systemowym.

Symfonia HR Baza Wiedzy:

 • Można utworzyć przejrzyste drzewko wszystkich najważniejszych plików i dokumentów,
 • Możliwość udostępniania i wyszukiwania treści, dokumentów, pojęć, szkoleń, linków, galerii itp.
 • Można dowolnie definiować grupy odbiorców np. grupa nowoprzyjętych pracowników,
 • Intuicyjne narzędzie do zarządzania wiedzą w całej organizacji.

Symfonia HR Moduł Wnioski:

 • Sprawne zarządzanie wnioskami oraz ścieżkami akceptacji i zadań, wynikającymi ze specyfiki danego wniosku,
 • Szybki dostęp do wniosków dla menedżera i pracownika z poziomu kafelka Wnioski,
 • Podgląd procesu akceptacji wniosków,
 • Możliwość dodawania i akceptowania wniosków z poziomu mobilnej aplikacji na iOS lub Android,
 • Możliwość prowadzenia komunikacji dotyczącej wniosku za pomocą dodawanych komentarzy.

Symfonia HR Moduł Wnioski Obsługa Nieobecności:

 • Podgląd w kalendarzu wszystkich lub wybranych grup pracowników,
 • Widać dostępność pracowników,
 • Szybko można rozróżnić typy nieobecności za pomocą za pomocą etykiet widocznych w kalendarzu,
 • Można kontrolować bilanse swoich zespołów,
 • Odpowiednia ścieżka akceptacji pozwala poinformować i przełożonego i zastępcę.

Symfonia HR Moduł Rekrutacja:

 • Pozwala prowadzić rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Zarządzanie aplikacjami kandydatów w oparciu o zdefiniowane kryteria oceny,
 • Możliwość projektowania testów do selekcji zarejestrowanych aplikacji,
 • Definiowanie kalendarza spotkań z wybranymi kandydatami wraz z rejestracją oceny,
 • Tworzenie i zarządzanie profilem kandydata,
 • Łatwa komunikację z kandydatem, także zautomatyzowana,
 • Wyszukiwanie aplikacji w zarejestrowanej w bazie lub ze wszystkich przeprowadzonych rekrutacji,
 • Integracja z zakładką praca na stronie internetowej firmy,
 • Możliwość nadawania dostępów do rekrutacji menedżerom,
 • Prowadzenie analizy i raportowanie procesów rekrutacyjnych,
 • Automatyczne publikowanie ogłoszenia na wybranych portalach rekrutacyjnych.

Symfonia HR Moduł Onboarding:

 • Możliwość wyboru pracowników/działów, które będą uczestniczyły w ścieżce onboardingu,
 • Projektowanie ścieżki rozwoju pracownika /wiadomości powitalne, filmiki, zadania, e-learning, szkolenie bezpośrednie, baza wiedzy, dokumentacja,
 • Można dodawać dowolne testy dla pracownika,
 • Możliwość włączenia w proces wdrożenia pracownika inne osoby z organizacji np. przydzielasz mu „Buddy’ego”,
 • Monitorowanie przebiegu procesu onboardingu na każdym etapie wdrożenia,
 • Raportowanie uzyskanycg w procesie efektów.

Aby w pełni wykorzystać możliwości tego modułu powiąż go z modułami Szkolenia i e-Learning, dostępnymi w tej ofercie, i/lub modułami Zadania oraz e-Learning/SCORM.

Symfonia HR Moduł Szkolenia:

 • Tworzenie planów i budżetów szkoleniowych,
 • Archiwizacja informacji o szkoleniach przebytych w organizacji, tworząc historię rozwoju pracownika,
 • Opcja archiwizacji wszystkich materiałów szkoleniowych,
 • Tworzenie dowolnych zestawów testów i ankiet,
 • Organizacja szkoleń wewnętrznych w trybie otwartym i zamkniętym,
 • Wprowadzanie kosztów zaplanowanych i poniesionych,
 • Można zbierać potrzeby szkoleniowe wynikające z wniosków szkoleniowych, a także innych źródeł np. z oceny okresowej,
 • Można tworzyć bazę dostawców szkoleniowych z opcją ich oceny i porównywania,
 • Można Tworzyć bazę ośrodków szkoleniowych z opcją ich wyszukiwania wg kryteriów i wysyłania zbiorczych zapytań ofertowych.

Symfonia HR Moduł E-learning:

 • Możliwość tworzenia szkoleń on-line na zasadzie prezentacji PowerPoint,
 • Administrujesz szkoleniami – nadawanie uprawnień, dopisujesz uczestników,
 • Generowanie raportów i statystyk szkoleń, prowadzisz rejestr szkoleń zrealizowanych, poziom zdawalności itd.
 •  Samodzielne zarządzanie uczestnikami szkoleń on-line,
 • Tworzenie dowolnych testów i ankiet,
 • Definiowanie parametrów testów – czas na odpowiedź, progi zdawalności, pytania itd.
 • Możliwość tworzenia ścieżki szkoleniowej złożonej z różnych form rozwojowych tj. szkolenie bezpośrednie, szkolenie on-line, testy wiedzy.

Symfonia HR Moduł Cele:

 • Można wybierać pracowników, którym nadajesz cele lub z którymi będą prowadzone rozmowy,
 • Istnieje możliwość definiowania zadań szczegółowych do poszczególnych celów wraz z aktualnym stanem ich realizacji,
 • Generowanie statystyk ze stanu realizacji celów z możliwością definiowania poziomów dostępu,
 • Opcja  kaskadowania celów poprzez funkcję powiązania nowego celu pracownika z istniejącym już celem,
 • Możliwość samodzielnego definiowania atrybuty celów /mierniki/,
 • Możliwość definiowania statusu celów właściwych dla swojej organizacji,
 • Można zaprojektować ścieżki akceptacji celów w organizacji w zależności od osoby dodającej cel /przełożony lub pracownik.

Aby w pełni wykorzystać możliwości modułu Cele, warto powiązać go z modułem Oceny okresowe

Symfonia HR Moduł Oceny Okresowe:

 • Samodzielne można tworzyć szablony arkusza z opcją dopasowania go do już istniejącego w firmie,
 • Możliwość projektowania procedury oceny,
 • Przypisanie relacji wraz z rolami: oceniający/oceniany na podstawie struktury umieszczonej w systemie,
 • Przypisanie odpowiednich ankiet kompetencji do wybranych osób,
 • Można automatyczne zaciągać do oceny cele z poprzedniej oceny lub z zakładki cele w trakcie roku,
 • Generowanie dowolnego raportu ilościowego,
 • Stały dostęp do stanu realizacji zaplanowanych ocen,
 • Raporty potrzeb szkoleniowych wynikające z deklaracji pracowników,
 • Możliwość porównywania wyników dla pracownika i całego działu.

Aby w pełni wykorzystać możliwości tego modułu, warto powiązać go z modułem Cele.

 

Symfonia HR – Funkcjonalności
Obszar Systemowy Administrowanie systemem
Akademia Symfonii Mini – HR
eWsparcie
Integracja z Symfonia KiP
Integracja z Symfonia R2P
Komunikacja firmowa
Obszar Zatrudnienie Zatrudnienie
Rekrutacja
Onboarding
Baza i pigułki wiedzy
Wnioski i nieobecności
Enter/Exit – interview
Obszar Rozwój Szkolenia
E-learning i SCORM
Rozmowy rozwojowe
Zadania
Feedback
Obszar Cele i Oceny Badania pracowników
Cele
Oceny okresowe
Ocena 180/360
Monitoring

 

Pobierz ulotkę Symfonia HR

Skontaktuj się z nami, pomożemy wybrać właściwe moduły Symfonia HR.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.