Symfonia Kadry i Płace

 

Oprogramowanie Symfonia Kadry i Płace umożliwia pracownikom dostęp do istotnych procesów HR i tworzy kompletny ekosystem wspierający efektywne zarządzanie pracownikami i współpracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, komunikacji i rozwoju pracowników.

FUNKCJONALNOŚCI SYMFONIA KADRY I PŁACE

Ewidencja danych pracowników
od rozpoczęcia do zakończenia umowy
 • Ewidencja danych pracowników
  (np. dane kontaktowe, informacje o wcześniejszych miejscach zatrudnienia,
  wykształcenie i umiejętności);
 • Wydruki i kwestionariusze (predefiniowane lub dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa);
 • Historyczne dane pracowników (możliwość archiwizacji i anonimizacji danych pracowników).
Pełne rozliczanie wynagrodzeń pracowników
 • Listy płac (w formie wydruków i arkuszy kalkulacyjnych umożliwiających przygotowanie przelewów elektronicznych na konta pracowników);
 • Wypłaty wynagrodzeń, wraz z obsługą ponad 100 dodatkowych składników płacowych
  (premia, nagrody, prowizje, dodatki);
 • Świadczenia w naturze
  (m.in. świadczenia socjalne, pakiety medyczne, ubezpieczenia, wypłaty PPK);
 • Potrącenia (m.in. kary pieniężne, potrącenia pracownicze, pożyczki, alimenty);
 • Korekty wynagrodzeń.
Rozliczanie
czasu pracy
i nieobecności
 • Kalendarze pracowników (ewidencja pracy według harmonogramu oraz nadgodzin);
 • Obsługa ponad 39 rodzajów nieobecności (zwolnienia lekarskie, urlopy, itp.);
 • Wpływ nieobecności na wynagrodzenia pracowników.
Umowy cywilnoprawne
 • Obsługa i ewidencja umów cywilnoprawnych
  (umowy zlecenia, zryczałtowane, o dzieło, zestawienia płacowe);
 • Obsługa zasiłków dla zleceniobiorców.
Elektroniczne deklaracje dla ZUS i US oraz przelewy
 • Komplet deklaracji ZUS
  (DRA, RCA, RPA, RSA, RZA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZSWA, RIA, OSW) wraz z archiwizacją;
 • Komplet e-deklaracji podatkowych
  (PIT-11, PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/R) w wersji drukowanej i elektronicznej;
 • Przelewy elektroniczne (obsługa ponad 30 systemów bankowych wykorzystywanych w Polsce).
Wydruki kadrowe, płacowe i inne raporty
 • Wydruki kadrowe (ponad 130 wzorów, np. umowy o pracę, aneksy, podania, zgody, możliwość tworzenia własnych wzorów);
 • Raporty płacowe (listy płac, karty wynagrodzeń, paski pracownicze, zestawienia);
 • Inne raporty (statystyki zatrudnienia, dane do deklaracji GUS).
Księgowanie wynagrodzeń
 • Przygotowanie dokumentu księgowego dla dowolnych składników wynagrodzeń, świadczeń, potrąceń.
Najwyższe standardy bezpieczeństwa prawnego
 • Regularne aktualizacje związane ze zmianami w prawie polskim. 
Wysyłka pasków
i PIT zaszyfrowanym mailem
 • Możliwość dostarczania wybranych raportów systemu w zaszyfrowanych załącznikach dołączonych do wiadomości e-mail.
Wbudowane przypomnienia
 • Umożliwiają kontrolę najważniejszych dat i terminów związanych z ewidencją kadrową
  (m.in. badań lekarskich, umów o pracę, przypomnień użytkownika).
Import danych
z zewnątrz 
 • Comiesięcznych wartości z arkusza MS Excel;
 • Danych przy pomocy plików XML;
 • Kartoteki danych osobowych z programu Płatnik;
 • Elektronicznych zwolnień lekarskich.
e-Teczka pracownicza 
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej (m.in. publikowanie dokumentów z zewnątrz i bezpośrednio z systemu, przeszukiwanie i datowanie dokumentów).

ROZWIĄZANIA DODATKOWE (płatne)

Plany emerytalne
(PPK z API)
Zestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ramach integracji przez API możliwe jest także elektroniczne zawarcie umowy z wybranymi TFI.
Rozszerzenie Symfonia HRcloud
(self-service)
Symfonia HRcloud zapewnia wsparcie przy pracy zdalnej w postaci zlecania zadań
i weryfikacji ich wykonania. Dostęp pracowników poprzez przeglądarkę internetową.
Rozszerzenie Symfonia HRcloud
moduł Szkolenia
Tworzenie szkoleń w formie e-learningów bezpośrednio z aplikacji za pomocą gotowych slajdów interaktywnych. Organizowanie szkoleń stacjonarnych, wskazywanie trenerów, ośrodków szkoleniowych czy udostępnianie dla uczestników dokumentacji, z którą powinni się zapoznać.
Rozszerzenie Symfonia HRcloud moduł Komunikacja
Zestaw narzędzi ułatwiający komunikację wewnątrz firmy pozwalający
na organizowanie wydarzeń, publikowanie ogłoszeń, zawierający czat i mailbox.
Rozszerzenie Symfonia HRcloud moduł Rekrutacja (wbudowany ATS)
Przeprowadzenie całego procesu rekrutacji – od opublikowania ogłoszenia
do zatrudnienia kandydata. Rozwiązanie daje możliwość połączenia z portalami pracuj.pl i GoldenLine.
Rozszerzenie Symfonia
e-Pracownik
Dodatek udostępnia 24 h/dobę wszystkim pracownikom firmy witrynę, w której mogą sprawdzić saldo urlopu, złożyć wniosek o nieobecność, potwierdzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, rozliczyć delegację czy przejrzeć własne dane osobowe i je zaktualizować.

POZIOMY OPROGRAMOWANIA

Symfonia Kadry i Płace

Ekonomiczny

Uniwersalny

Profesjonalny

Zawarcie i rozwiązanie stosunku pracy
TAK TAK TAK
Czas pracy/obsługa nieobecności
TAK TAK TAK
Rozliczanie wynagrodzeń
TAK TAK TAK
Eksport LP do FK
TAK TAK TAK
Deklaracje podatkowe/ZUS
TAK TAK TAK
Potrącenia od netto
TAK TAK TAK
Integracja z TachoSpeed
TAK TAK TAK
Przelewy elektroniczne dla pracowników
TAK TAK TAK
Korekty wynagrodzeń
TAK TAK TAK
Benefity pracownicze
TAK TAK
Integracja z RCP
TAK TAK
PIT-y/Paski wynagrodzeń – wysyłka zaszyfrowanym mailem
TAK TAK
API e-ZLA
TAK TAK
e-Teczka
TAK
Szkolenia produktowe – Symfonia University Basic
TAK TAK TAK

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.