INTEGRATOR MOJE GS1

Prosta obsługa kodów EAN w Twojej firmie!

Nasz integrator to pierwsze rozwiązanie na rynku, które umożliwia wygodne połączenie bazy standardu EAN – GS1 z systemami Symfonia. Aplikacja Moje GS1 umożliwia globalną ewidencję danych kartotekowych towarów oznaczonych kodami EAN-13.

Jeśli występujesz o nadanie kodów EAN nasza aplikacja pozwoli szybko uporządkować pracę z tym związaną.
Dzięki pełnej integracji z systemem GS1 pozwala na proste nadawanie i zmianę właściwości kodów EAN-13.

Integrator Moje GS1 to rozwiązanie pozwalające na automatyczną aktualizację w bazie danych GS1, towarów wprowadzonych na rynek, a posiadających oznakowanie EAN13 generowane w ramach przyznanej puli kodów.

Podstawowe założenia:

 • Automatyzacja nadawania kodów EAN w momencie dodawania towarów;
 • Wysyłka na serwer GS1 danych towarów które zostały dodane lub zmodyfikowane;
 • Obsługa wielu pul kodów paskowych;
 • Pomijanie kodów EAN należących do zewnętrznych dostawców (np. surowców);
 • Elastyczny mechanizm pozwalający na wykorzystanie słowników własnych oraz wymiarów towarów w celu wypełnienia pól wymaganych przez standard GS1.

Zalety integratora Moje GS1:

 • Pierwsze takie rozwiązanie na rynku;
 • Łatwy dostęp do bazy kodów EAN;
 • Zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • Zwiększa możliwości oprogramowania Symfonia;
 • Prosta i pełna integracja z systemami Symfonia;
 • Tanie i skuteczne sprawdzanie poprawności nadawanych kodów EAN-13;
 • Brak czynnika ludzkiego – zwiększenie szybkości nadawania kodów i poprawy jakości danych;
 • Łatwa i szybka samodzielna instalacja (istnieje również możliwość skorzystania z asysty producenta);
 • Uniwersalne zastosowanie – kompatybilny z wszystkimi wariantami oprogramowania Symfonia.

System GS1 – globalna identyfikacja towarów

Dzięki powszechnie uzgodnionym międzynarodowym zasadom identyfikacji produktów i towarów opracowano zbiór globalnych identyfikatorów. O poprawność ich nadawania dba organizacja non-for-profit GS1 sprawująca pieczę nad globalnym systemem kodowania towarów. Identyfikator GTIN (Gloabal Trade Item Number) pozwala w prosty sposób zidentyfikować i odszukać produkty w sklepie, magazynie lub bazie danych oraz prześledzić zamówienia w całym łańcuchu dostaw. Numer GTIN swoją strukturą zapewnia unikalność w skali całego świata, a dzięki współpracy GS1 z wieloma firmami na globalnym rynku stale weryfikuje poprawność nadawanych kodów identyfikacyjnych. Standardy organizacji takich jak GS1 przyczyniają się do  usprawnienia transakcji. Zwiększają koordynację i efektywność wykorzystania łańcuchów dostaw. Nadawanie kodów identyfikacyjnych według standardów GS1 ciąży na właścicielu marki handlowej, dzięki czemu doprowadza on do jednoznacznego określenia charakteru produktu lub usługi i miejsca wytworzenia. Dlatego firmy korzystające z nielegalnych kodów narażają się na konsekwencje prawne oraz straty finansowe.

Opis działania integratora Moje GS1:

Integrator systemów Symfonia z bazą kodów GS1 sukcesywnie sprawdza dodawane i aktualizowane dane towarów. Rozwiązanie po instalacji i skonfigurowaniu działa w tle. Jedynie podczas dodawania nowego towaru użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie chęci nadania nowego kodu oraz wskazanie z której puli kod ma dotyczyć (tylko w sytuacji gdy zdefiniowano więcej niż jedną pulę). W przypadku wykrycia zmian w kartotece towarowej automatycznie odnotuje je w kartotece GS1 (również w przypadku już istniejących towarów – posiadających kod EAN-13). Korzystanie z rozwiązania jest łatwe i intuicyjne. Wszelkie niezbędne narzędzia dostępne są z poziomu modułu „Handel” systemu Symfonia.

Integrator Moje GS1 zapewnia:

 • Zautomatyzowanie procesu aktualizacji danych towarów na potrzeby GS1 – synchronizację z bazą wzorcową
  (globalną bazą numerów);
 • Opcjonalną automatyzację nadawania kodu kreskowego w ramach dostępnej puli;
 • Możliwość dodawania i edytowania towarów przyznawanych z puli;
 • Automatyczne nadanie kodu kreskowego dla nowo dodanych pozycji (po odpowiedniej konfiguracji);
 • Łatwość obsługi – rozwiązanie wykonano w postaci usługi Windows, która będzie sukcesywnie sprawdzała dodawane
  i aktualizowane dane towarów a w przypadku wykrycia zmian w kartotece towarowej automatycznie odnotuje je w kartotece GS1.

Klientów zainteresowanych zakupem i wdrożeniem integratora zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.