Symfonia ERP Planer Operacji Technologicznych

Narzędzie wspierające proces harmonogramowania zleceń produkcyjnych uwzględniające optymalizację następujących zasobów: kalendarzy, czasów operacji z uwzględnieniem poprzedników, stanowisk/maszyn oraz gniazd produkcyjnych.
Stan zaawansowania realizacji operacji technologicznych i zleceń przedstawiany jest w formie tabelarycznej i w formie graficznej na wykresie Gantta.
Symfonia ERP Planer Operacji Technologicznych umożliwia harmonogramowanie operacji technologicznych dla pojedynczych planów produkcyjnych oraz prowadzenie globalnego harmonogramu produkcji dla zleceń produkcyjnych zarejestrowanych w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją.

Najważniejsze funkcjonalności:

;

Sprawdzanie

Walidacja karty technologicznej.

;

Planowanie produkcji

Kontrola, plany operacyjne.

;

Harmonogram

Harmonogramowanie produkcji.

;

Status operacji

Status zaawansowania operacji technologicznych i zleceń produkcyjnych.

;

Zarządzanie pracą stanowisk

Zarządzanie zajętością stanowisk produkcyjnych.

;

Optymalizacja harmonogramu

Automatyczna lub ręczna optymalizacja harmonogramu.

Kolejne kroki zarządzania produkcją:

Krok pierwszy

Na planach realizowana jest produkcja pod zamówienia handlowe oraz zapotrzebowania własne (produkcja na magazyn).

Krok drugi

Uruchomiony optymalizator harmonogramu automatycznie przydziela zasoby (maszyny, stanowiska, gniazda produkcyjne) oraz wskazuje terminy realizacji zadań. Zatwierdzenie rozpisanego planu strategicznego oraz wygenerowanie z niego zleceń jest możliwe po zaakceptowaniu harmonogramu planu.

Krok trzeci

Po zatwierdzeniu planu z poprawnym harmonogramem możliwe staje się wystawienie zleceń produkcyjnych i ich kontrola. Harmonogram niezatwierdzonego planu można ręcznie modyfikować według potrzeb użytkownika.

Przykładowe widoki programu:

Stan zaawansowania realizacji operacji technologicznych i zleceń przedstawiany jest w formie tabelarycznej i w formie graficznej na wykresie Gantta.

Podgląd stanu dostępności, zajętości maszyn i urządzeń.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.