Integrator BDO

Nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2020 nakładają na prowadzących działalność gospodarczą coraz większe obwarowania związane z  gospodarowaniem odpadami, szczególnie dotyczy to podmiotów tworzących i wprowadzających produkty w opakowaniach oraz firm gospodarujących odpadami. W skrócie każdy podmiot, który wytwarza odpady i nie jest zarejestrowany w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), nie może przekazać powstałych odpadów np. odbierającym je firmom. Brak rejestracji w BDO skutkuje również brakiem możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów.

Czym jest BDO?

Rejestr BDO został wprowadzony w celu gromadzenia informacji o odpadach. Zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych związanych z gospodarką odpadami. Obowiązkowo wpisu do Rejestru muszą dokonać podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach., którzy, m.in:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory,
  sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • zajmują się transportem odpadów,
 • dbają o porządek i czystość w gminach.

Każdy przedsiębiorca, może również sprawdzić czy jest objęty obowiązkiem rejestracji w BDO, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza. Nie ma przy tym znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.
Dodatkowo, jeżeli w związku z prowadzoną działalnością pojawiają się odpady medyczne (które są odpadami niebezpiecznymi) – firma musi znaleźć się w BDO. Jeśli działalność gospodarcza podlega wpisowi do Rejestru BDO, przedsiębiorca musi uzyskać wpis do bazy przed jej rozpoczęciem.

Kto nie musi korzystać z BDO?

Wpisowi do Rejestru BDO, oprócz osób fizycznych, nie podlegają natomiast:

 • firmy, które w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych
  i objęte są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe),
 • firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,
 • firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu. Rozporządzenie wymienia aż 46 grup odpadów, które są zwolnione z ewidencjonowania.

Integrator Symfonia ERP z BDO

Wprowadzenie nowych przepisów, jest niewątpliwym problemem dla wielu firm, ponieważ zwiększa ilość codziennych czynności, które muszą one wykonać w związku z utylizacją odpadów. Wiele procesów związanych z ich przekazaniem i późniejszym transportem da się jednak usprawnić i zautomatyzować, dzięki odpowiednim rozwiązaniom informatycznym. W MAP solutions stworzyliśmy rozwiązanie integrujące System Symfonia ERP z systemem BDO poprzez funkcjonalność API.

Można w nim odnaleźć następujące funkcjonalności:

1. Niezbędne dla podmiotów Przejmujących i Transportujących odpady.

Obsługę odebrania odpadów na podstawie Karty Przekazania Odpadu (KPO) i przesłanie informacji zgodnie z wymaganiami systemu BDO, zawierającą:

 • Odczyt danych szczegółowych KPO z bramki BDO na podstawie dostarczonego wydruku;
 • Uzupełnienie dostępnych danych w oknie wjazdu na podstawie KPO;
 • Wygenerowanie tzw. odrzucenia KPO i wysłanie na bramkę BDO, w przypadku niezgodności innych niż waga
  i klasyfikacja towaru;
 • Uzupełnienie danych dokumentu magazynowego przyjęcia o numer KPO i jego status;
 • Zapis danych karty do bazy danych programu;
 • Obsługę dostaw bez karty KPO;
 • Obsługę dostaw towaru zbiorczego;
 • Obsługę odrzucenia KPO podczas wyjazdu pojazdu;
 • Automatyzację aktualizacji statusu KPO poprzez odpytanie bramki.

2. Niezbędne dla podmiotów Przekazujących odpady.

Obsługę przekazania surowców i odpadów, zawierającą:

 • Dodanie i obsługę dodatkowego podmiotu wymaganego na potrzeby ewidencji
  (odbiorca lub przewoźnik – w zależności kto jest płatnikiem);
 • Automatyczne generowanie i eksport do bramki BDO dokumentu KPO  na podstawie danych wyjazdu;
 • Umożliwienie obsługi KPO, wygenerowanej w zewnętrznym programie, wraz z opcją wyszukania i pobrania danych karty,
  wyboru płatnika, itd;
 • Uzupełnienie danych dokumentu przyjęcia o numer KPO i jego status;
 • Obsługę wydania towaru zbiorczego;
 • Automatyzację aktualizacji statusu KPO poprzez odpytanie bramki.

3. Narzędzia, zestawienia i wydruki wymagające zmian w związku z nowymi przepisami o obrocie odpadami, m.in.:

 • Fakturowanie;
 • Ewidencjonowanie danych o obrocie odpadami, wraz z:
  • Eksportem do MS Excel wybranych dokumentów,
  • Eksportem na bramkę BDO z wyborem zakładki (powiązanie poprzez typ dokumentu);
 • Modyfikacje wydruków dokumentów magazynowych w zakresie prezentacji numeru KPO;
 • Modyfikację zestawień pod kątem obsługi dodatkowych typów dokumentów.

Wszystkie firmy zainteresowane naszym rozwiązaniem integrującym oprogramowanie Symfonia ERP z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym.

Zdjęcie jacqueline macou z Pixabay

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.