e-JPK

e-JPK (elektroniczny system zarządzania i generowania plików JPK) to niezwykle funkcjonalne narzędzie umożliwiające prawidłowe wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz scalenie plików z różnych systemów do ujednoliconego formatu.

Rozwiązanie współpracuje z modułem Finanse i Księgowość systemu Symfonia ERP (od wersji 2013 wzwyż) oraz z innymi, zewnętrznymi systemami.

e-JPK jest w pełni zgodny z nową deklaracją podatkową JPK_V7,
która obowiązuje od 1 października 2020 roku.

Idea działania:

Narzędzie pobiera dane ze źródeł (z oprogramowania Symfonia ERP lub z systemów zewnętrznych), tworzy zapisy (łączy m.in. zapisy z wielu oddziałów) oraz przygotowuje pliki zgodne z formatem JPK. Następnie pliki są wysyłane na serwer Ministerstwa Finansów i podpisywane podpisem elektronicznym w trakcie wysyłki.

Obsługiwane struktury przez system:

JPK_VAT – do wysyłki tych plików są zobowiązani: płatnicy podatku VAT, prowadzący ewidencję VAT. Taki plik przedstawia wszystkie dostawy i nabycia dokonane w danym okresie;

JPK_FA –  jest odzwierciedleniem faktur sprzedażowych ujętych w księgach lub wystawionych w danym okresie rozliczeniowym. To elektroniczny obraz faktury przedstawiający wszystkie informacje zawarte w oryginalnym dokumencie;

JPK_MAG – plik przesyłany na żądanie organu podatkowego, ma zawierać dokumenty magazynowe ujęte w ewidencji magazynowej za dany okres wskazany w wezwaniu. Są nimi takie dokumenty jak: PZ, WZ, RW, MM;

JPK_KR – plik ten dostarczany do urzędu wyłącznie na żądanie organu podatkowego. Przedstawia zapis elektroniczny transakcji składających się na obraz ksiąg rachunkowych danego okresu. Mają się znaleźć w nim zapisy dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald. Nie musi się jednak zgadzać z rozliczeniem CIT.

W szczególności cenne dla firm:

– wielooddziałowych,

– posiadających oprogramowanie Symfonia ERP w starszych wersjach;

– firm posiadających oprogramowanie innej marki niż Symfonia;

– firm posiadających mieszane oprogramowanie (potrzeba konsolidacji danych).

 e-JPK pozwala na:

  • zespolenie struktur ewidencyjnych JPK_VAT (od stycznia 2017) oraz docelowo wszystkich plików (od początku 2018 roku) i ich wysyłkę po uprzednim zaszyfrowaniu,
  • wygenerowanie struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego z innych systemów (tabele SQL / xls) (w przypadku, gdy dostawca systemu nie może dostarczyć takiego narzędzia),
  • wygodną archiwizację komunikacji zwrotnej z Ministerstwem Finansów poprzez „archiwum wysyłanych plików JPK oraz komunikatów”,
  • stały podgląd danych wysyłanych w pliku JPK,
  • w przypadku wielofirmowości istnieje możliwość wysyłania wielu plików JPK z jednego cyklu eksportu, co wpływa na szybkość i wygodę wykonywanej operacji.

Zalety zastosowania e-JPK:

  • umożliwienie spełnienia wymogów prawnych związanych z wysyłką plików JPK we współpracy ze starszymi wersjami Finanse i Księgowość systemu Symfonia ERP* – w momencie, gdy Klient nie może zaktualizować obecnie posiadanej wersji do nowszej,
  • możliwość stałej kontroli i archiwizacji plików wysyłanych do Ministerstwa Finansów,
  • łączenie w sposób bezpieczny i wygodny obsługi oddziałów w przypadku, gdy każdy dział w firmie posiada oddzielną księgowość (ale jako jeden podatnik VAT muszą złożyć jeden wspólny JPK_VAT).

*Zachęcamy do zakupu nowej wersji oprogramowania Symfonia ERP z wbudowaną funkcjonalnością wysyłki plików JPK.

Za nieprzesyłanie w terminie pliku grozą konsekwencje karne:

– niedostarczenie pliku bez wezwania – kara grzywny do 120 stawek dziennych (art.80 § 1a KKS),

– niedostarczenie pliku na żądanie organów podatkowych:

a) Kara porządkowa do 2 800 zł (art.262 § 1 OP)

b) Kara grzywny do 720 stawek dziennych (art. 83a KKS)

ZAPYTAJ O CENĘ

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.