Pakiet mobilności w Symfonia ERP Kadry i Płace

W dniu 2 lutego 2022 weszły w życie nowe przepisy Pakietu Mobilności. Dotyczą one szczególnie delegowania i wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. Te zmiany mają doprowadzić do wyrównania szans w dostępie do europejskiego rynku przewozów i wyrównania płacy kierowców na terenie całej Unii. Na ich mocy delegowani kierowcy mają otrzymywać pełne minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju, w którym wykonywali swoją pracę. Zmiana dotyczy również przejazdów kabotażowych, czyli przewożenia towarów przez kierowcę na terenie innego kraju Unii oraz cross trade, czyli przewozów z jednego państwa unijnego do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika. Przewoźnik będzie mógł wykonać jedynie 3 operacje kabotażowe w ciągu 7 dni tym samym pojazdem w jednym państwie członkowskim. Zastrzeżono też, że nie może wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem w tym samym państwie członkowskim, jeżeli nie miną przynajmniej cztery dni od ostatniego przewozu kabotażowego w tym kraju.

Z tej regulacji wyłączone są przejazdy tranzytowe oraz transport bilateralny z i do Polski. Polscy kierowcy w przewozach międzynarodowych są więc od teraz traktowani tak, jakby za granicą pracowali, a nie przebywali w podróży służbowej. To oznacza, że od 2 lutego nie jest już możliwe wliczanie do ich wynagrodzeń diet i ryczałtów za noclegi (zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców, obowiązują już od sierpnia 2020 r.).

Zmiany dotyczą również obligatoryjnego zgłaszania delegacji kierowców przez przewoźników przy pomocy Systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Ta platforma służy także do e-kontroli dokumentów przesłanych przez przewoźnika. Wprowadzono również obowiązek rejestracji przekroczenia granicy w tachografach (jego niezastosowanie grozi karami finansowymi) oraz obowiązek powrotu pojazdu co 8 tygodni do bazy w państwie członkowskim siedziby przewoźnika. Wpis w tachografie umożliwia również dokładną kontrolę naliczania wynagrodzeń kierowcy lub ustalenia czy dany kierowca i jego przewoźnik respektują nowe obowiązki związane z kabotażem. Oznacza to, że w prowadzonej przez przewoźnika ewidencji czasu pracy należy uwzględnić liczbę przepracowanych godzin. W szczególności godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin nocnych i nadliczbowych, dni wolne od pracy i dyżury (z podaniem ich charakteru).

Nierespektowanie ww. zmian może powodować nawet utratę licencji.

Pozostałe zmiany związane z Pakietem Mobilności:

 • obowiązek posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i rejestrowania czasu pracy kierowców za pomocą tachografów, dla firm korzystających w przewozach zagranicznych z pojazdów o DMC od 2,5 do 3,5 tony (od maja 2022 r.),
 • obowiązek przechowywania i udostępniania przez przewoźników zapisów z tachografów aż sprzed 56 dni (od końca 2024 r.) oraz wymiana tachografów na inteligentne tachografy drugiej generacji (od lipca 2026 r.),
 • coroczne informowanie o liczbie zatrudnionych pracowników i liczbie kierowców,
 • konieczność dostosowania bazy przewoźnika do ilości pojazdów. Musi on odpowiadać 1/3 miejsc postojowych w stosunku do wielkości floty.

MAP solutions świadczy usługi dostosowywania oprogramowania Symfonia ERP Kadry i Płace
do zasad wprowadzanych przez Pakiet Mobilności.

W szczególności dotyczy to dodania i modyfikacji elementów oprogramowania związanych z wyliczaniem podstawy składek ZUS i PDOF, w tym:

 1. wynagrodzenia kierowców pracujących na terenie krajów UE,
 2. rozliczeń składek ZUS i PDOF,
 3. prawidłowego uwzględniania diet rozliczających podstawę składek ZUS oraz PDOF:
  • diety rozliczające podstawę ZUS podczas oddelegowania,
  • diety pomniejszające podstawę podatku podczas oddelegowania.

Wszystkie firmy zainteresowane wprowadzeniem funkcjonalności uwzględniających zasady Pakietu Mobilności zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.