Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Symfonia/Symfonia ERP 2024.

Poniżej przedstawione zostały główne zmiany w poszczególnych obszarach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach pomocy produktów.

Finanse i Księgowość

1.Nowe okna Zapisy i Obroty na kontach

 • Możliwość otwierania wielu okien jednocześnie;
 • Zaawansowane metody filtrowania – maski kont;
 • Zaawansowane metody filtrowania – filtry w kolumnach;
 • Rozwijanie grupowe w oknie obrotów;
 • Filtrowania kont według ich typu: bilansowe, wynikowe, pozabilansowe;
 • Zapisanie własnego widoku;
 • Przejście z okna Obrotów do okna Zapisów z uwzględnieniem zaznaczonego konta;
 • Prezentacja podmiotu z zapisu konta przeciwstawnego;
 • Dodanie notatki w oknie zapisów;
 • Pełna kontrola nad zapisami i obrotami;
 • Zwiększenie efektywności pracy.

2. Prezentacja numeru i daty KSeF na dokumentach.
3. Rozszerzenie wymiany danych w importach dokumentów o numer i datę KSeF.
4. Nowa metoda eksportu do MS Excel, niewymagająca posiadania programu na komputerze, który generuje zestawienie.

 

Handel

Zmiany funkcjonalne i nowości

1. Nowe formatki dokumentów magazynowych

 • dokumenty o charakterze rozchodu (WZ, RW, IN-);
 • dokumenty o charakterze przychodu (PZ, PW, IN+).

2. Numer KSeF, data wystawienia KSeF i status KSeF na formatkach dokumentów sprzedaży.

3.Obsługa KSeF w IOrec/API/COM (ITG, 3.0, RDF).

4. Aktualizacja/odświeżenie kartoteki sprzedaży po wysyłce KSeF i po odświeżeniu statusu KSeF.

5. Dedykowany przycisk związany z KSeF w kartotece sprzedaży i skrót dla wysyłki.

6. Numer KSeF i data wystawienia KSeF na wydrukach dokumentów sprzedaży zagranicznej.

7. Wykluczenie z wysyłki dokumentów wystawionych w wybranych działach i typach dokumentów.

8. Automatyczna wysyłka dokumentów bezpośrednio po wystawieniu.

9. Okno ustawień KSeF w Handlu.

10. Uprawnienie do zmiany ustawień KSeF podczas wystawiania dokumentu.

11. Numer KSeF, data wystawienia KSeF i status KSeF na formatkach dokumentów zakupu.

12. Odblokowanie wysyłki korekty bez numeru KSEF faktury korygowanej.

13. Uprawnienie do wystawiania faktury do KSeF w Handlu.

14. Uprawnienie do wysyłania faktury do KSeF w Handlu.

15. Skrócenie statusów prezentowanych w kartotece zakupu/sprzedaży.

16. Mechanizm (Integrator) pobierania faktur zakupu z Symfonia Obieg Dokumentów do Symfonia Handel.

 

Zarządzanie produkcją

Poprawki i modyfikacje

 • Poprawiono schemat generowania nazwy dostawy utworzonej w produkcji (w przypadku odznaczonych opcji „Generowanie nr seryjnych” lub „Generowanie nr partii” i wypełnionym polu szablon numeracji w numerze dostawy pojawiał się numer PW a powinien numeru zlecenia produkcyjnego);
 • Naprawa błędu, który uniemożliwiał rozliczanie i zamknięcie zleceń z listy zleceń zakończonych;
 • Poprawiono wydajność programu (ładowanie wydruków, BOMu, rozliczanie i zamknięcie zleceń produkcyjnych);
 • Naprawiono problem, który powodował powstawanie wpisów z zerową ilością zarezerwowaną (zakładka Rezerwacje w module Handel);
 • Naprawiono błąd w Szczegółowej Kontroli Dostaw, który powodował zmianę ilości w kolumnie „Plan” w zakładce BOM;
 • Kalkulacja czasu jednostkowego oraz łącznego czasu produkcji w karcie technologicznej uwzględnia operacje ze stałym czasem;
 • Naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu po dodaniu operacji do marszruty produkcyjnej i bezpośrednim przejściu do kalkulacji;
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonanie zwrotów dla niektórych indeksów towarowych;
 • Naprawiono błąd, który powodował zmianę precyzji w kolumnie „Plan” na zakładce BOM w zleceniu produkcyjnym;
 • Poprawiono obszar zbiorczych przesunięć międzymagazynowych (system traktował dostawy o dokładnie takiej samej nazwie jako jedną);
 • Naprawiono błąd, który podczas zamykania zlecenia powodował pojawienie się komunikatu „Istnieją niezapisane zmiany w dokumencie. Czy chcesz kontynuować zamykanie okna?”;
 • Poprawiono obszar związanych z przyjmowaniem dużej ilości indeksów odpadów na zleceniu produkcyjnym;
 • Zablokowano możliwość wpisywania ujemnej ceny i ujemnej ilości w zakładce Koszty w karcie technologicznej.

Zmiany technologiczne

 • Zmiana kolumny FixedPrice na FixedTime w tabeli MF.ProductionOperation i MF.Production-PlanDetail;
 • Zmiana wystawiania danych do scriptingu w oknie zlecenia (zmieniły się obiekty zwracane po wystawieniu dokumentów magazynowych);· Optymalizacja zapytań w obszarze Zapotrzebowanie Produkcja;
 • Optymalizacja raportów (Zmiana funkcji [MF].[GetQTYInMaked] – funkcja korzysta z wi-doku vBOMQTYProduced);
 • Optymalizacja obliczeń czasu i wartości nominalnej dla operacji ze stałym czasem;
 • Optymalizacja sposobu pobierania danych w obszarach jednostek miar;
 • Dodanie indeksów dla pól ProductionOrderId w tabeli HM.MG oraz ProductionLineId w tabeli HM.MZ.

Zmiany wprowadzone w tabelach/widokach modułów

 • ALTER TABLE [MF].[ProductionReceipt];
 • CREATE OR ALTER VIEW [MF].[vBOMQTYProduced];
 • CREATE OR ALTER VIEW [MF].[vOrderQTYProduced];
 • CREATE OR ALTER FUNCTION [MF].[GetQTYInMaked];
 • ALTER TABLE [MF].[ProductionOperation];
 • ALTER TABLE [MF].[ProductionPlanDetail];
 • INSERT TO TABLE [MF].[ProductionSysSettings];
 • ALTER TABLE [MF].[ProductionReceiptBOM & ProductionOrderBOM];
 • UPDATE TABLE [HM].[MG] ProductionOrderID;
 • UPDATE TABLE [HM].[MZ] ProductionLineID & ProductionOrderTrash;
 • UPDATE TABLE [MF].[ProductionSysSettings].

Symfonia ERP Panele Meldunkowe

Poprawki i modyfikacje

 • Poprawiono działanie parametru „Ustaw kontrahenta z zamówienia na dokumentach”;
 • Naprawiono błąd w obszarze Szczegółowej Kontroli Dostaw, który po naciśnięciu przycisku „Wypełnij pobranie” mógł powodować zamknięcie aplikacji;
 • Poprawiono walidacje w obszarze operacji produkcyjnych (uwzględnienie poprzedników operacji);
 • Naprawiono błąd, który powodował problem z odświeżaniem informacji o wykonanej ilości dobrej podczas wyboru operacji na zleceniu produkcyjnym;
 • Poprawiono walidację, która sprawdza czy baza danych jest skonwertowana do uruchamianej wersji programu;
 • Poprawiono odświeżanie statusu zlecenia produkcyjnego po wykonaniu operacji produkcyjnej;
 • Naprawiono błąd, który powodował brak widocznego przycisku „Zakończ zlecenie” dla zleceń z rezerwacją numerów seryjnych;
 • Poprawiono działanie rezerwacji wyrobu w przypadku przyjęć i korekt z poziomu paneli meldunkowych. · Usunięto widoczność operacji zaplanowanych ze zleceń zamkniętych w widoku Moje operacje;
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować problem z pobraniem z magazynu niektórych indeksów towarowych;
 • Poprawiono parametry wydruku przy etykiecie zbiorczej (generowanie ilości etykiet w oparciu o okno „Podaj ilość etykiet”);
 • Naprawiono błąd w obszarze skanowania operacji, który powodował brak widoczności podpowiadanych operacji i stanowisk;
 • Naprawiono problem, który powodował problem z pobraniem półproduktu wytworzonym na zleceniu podrzędnym do zlecenia głównego.

Moduł Symfonia ERP Prognozowanie Zapotrzebowania na Towary i Surowce

Poprawki i modyfikacje

 • Zapotrzebowanie produkcja – naprawiono błąd, który powodował nie wyświetlanie wszystkich surowców związanych z planem produkcyjnym;
 • Handel analiza – poprawiono działanie parametru „Uzupełnij do stanu minimalnego” (parametr nie uwzględniał towarów, które w chwili generowania zapotrzebowania posiadały zerowy stan magazynowy);
 • Handel analiza – poprawiono działanie parametru „Uzupełnij do stanu minimalnego” (parametr nie uwzględniał towarów, które w chwili generowania zapotrzebowania posiadały zerowy stan magazynowy);
 • Handel analiza – poprawa w obszarze filtrowania (filtr założony w określonym okresie automatycznie ustawiał się na innych okresach).

 

Obszar Wspólny

 • Uproszczono proces w kreatorze połączenia z AppSymfonia. Zmieniono nazwę przycisku (i okien kreatora) na Symfonia KSeF;
 • Zmieniono domyślny katalog instalacji programów Symfonia ERP na: C:\Program Files (x86)\Symfonia\Symfonia ERP\;
 • Dodano link kierujący do eSklepu w nawigacji programów Finanse i Księgowość oraz Handel.

Konwersję firmy można wykonać od wersji 2023.

Linki do dokumentacji

Linki do pobrania

Wersja jest również dostępna do pobrania bezpośrednio z programu przez mechanizm Symfonia Aktualizacje od wersji 2023.2

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w formacie PDF wzbogaconym o zrzuty ekranu dotyczące poszczególnych funkcjonalności.

Wydanie Symfonia ERP 2024

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.