Aktualizacja modułów Mobilny Handel i Mobilny Magazyn 2023.2.f

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w programach.

Symfonia Mobilny Handel 2023.2f (23.20.2.6):

 • dodanie w aplikacji mobilnej podczas logowania informacji (raz w miesiącu) o korzystaniu z starej wersji trasówki;
 • rozbudowa globalnej konfiguracji wydruków; 
 • dodanie domyślnej konfiguracji parametrów wydruków dla użytkowników mobilnych.  ​​

Symfonia Mobilny Magazyn 2023.2f (23.20.2.6):

 • możliwość wskazania wielu użytkowników WebAPI w raporcie „MobileWarehouse – static parameters”;

UWAGA!!! po aktualizacji rozwiązania wymagana jest aktualziacja raportu AmBasic o nazwie „MobileWarehouse – static parameters” znajdującego się w folderze „Raporty/MobilnyMagazyn”, należy w linii 3 zamienić domyślny login użytkownika, na którym działa WebAPI „SerwisWMS” na prawidłowy login. Można także wywołać AddWebApiUser dodając tym samym kolejnego użytkownika (kody własne i obce)  

 • w raportach AmBasic weryfikacja loginu użytkownika WebAPI nie wymaga już takiej samej wielkości znaków (kody własne i obce);
 • rozszerzenie ustawienia globalnego „Wymagaj skanowania dostawy po zeskanowaniu kodu paskowego towaru”, oraz umożliwienie ustawienia tego parametru indywidualnie dla każdego towaru (kody obce);
 • poprawa wstrzymywania operacji przed zatwierdzeniem wydania wznowionego z operacji (kody obce);
 • poprawa komunikatu przy łączeniu dokumentów przyjęcia (kody własne i obce);
 • odblokowanie możliwości wystawienia bez kontrahenta nieawizowanego rozchodu wewnętrznego, inwentaryzacji przychodowej itp. (kody własne i obce);
 • rozbudowa filtrów dla list z dokumentami o możliwość wybrania znacznika i pól własnych (kody własne i obce);
 • poprawa komunikat podczas braku możliwości zarezerwowania zeskanowanej dostawy podczas wystawiania awizowanego przesunięcia MM;
 • bez obsługi lokalizacji (kody obce);
 • dodanie mechanizmu webhooków umożliwiającego zarejestrowanie endpointów, które mają zostać odpytane po wystawieniu dokumentu magazynowego przez Symfonia Mobilny Magazyn.

​​​​​​​Przydatne linki:

Symfonia Mobilny Handel

Symfonia Mobilny Magazyn

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.