Opłata Cukrowa w oprogramowaniu Symfonia – dodatek Symfonia Podatek Cukrowy do Symfonia Smart BI

Opłata cukrowa, dotycząca napojów zawierających cukier, substancje słodzące, kofeinę lub taurynę obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Kto musi zapłacić podatek cukrowy?

Obowiązkowi uiszczenia opłaty cukrowej podlegają:

 • sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej,
 • producenci lub nabywcy napoi z krajów Unii Europejskiej lub spoza Unii, którzy prowadzą również ich sprzedaż detaliczną,
 • zamawiający u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą (gdzie skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy).

Obowiązkowe czynności związane z podatkiem cukrowym.

Firmy, których dotyczy podatek, muszą:

 • dokonać obliczenia i wpłaty opłaty na rachunek naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli po miesiącu, w którym napój został wprowadzony na rynek krajowy,
 • Złożyć deklarację wysokości opłaty, opatrzoną podpisem kwalifikowanym – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, za pośrednictwem systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

Jeśli firma nie uiści opłaty w obowiązkowym terminie, to właściwy organ podatkowy nakłada dodatkową opłatę wynoszącą 50% kwoty należnej opłaty cukrowej.

Ile wynosi podatek cukrowy?

Składa się on z dwóch części – stałej i zmiennej – na każdy litr napoju i wynosi:

 • 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju
  lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej,
 • 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju,
 • dodatkowo na napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny nałożono opłatę w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Napoje zwolnione z podatku cukrowego:

 • wyroby medyczne,
 • suplementy diety,
 • żywność specjalnego przeznaczenia, preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt,
 • wyroby akcyzowe,
 • napoje zawierające więcej niż 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju,
 • napoje będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju,
 • wyroby na bazie mleka albo jego przetworów (jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.).

Ważne:

 • Dokonując wyliczenia podatku należy pamiętać, że zawartość cukrów w 100 ml napoju zaokrągla się w górę do pełnego grama;
 • Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju;
 • Nie trzeba uiszczać opłaty w przypadku sprzedaży lub wprowadzenia na rynek napojów, od których opłata została już zapłacona wcześniej.

Oprogramowanie Symfonia ułatwiające naliczanie opłaty cukrowej.

We właściwym wyliczeniu podatku pomoże dodatek Smart BI wzbogacony o rozszerzenie Symfonia Podatek Cukrowy, które umożliwia łatwe i szybkie tworzenie zestawień sprzedaży dla napojów objętych opłatą cukrową wraz z wyliczeniem wartość opłaty do zapłaty. Wystarczy jedynie oznaczyć napoje podlegające opłacie cukrowej, oraz wskazać, jaką ilość cukru zawierają w 100 ml napoju oraz rodzaj substancji podlegającej opłacie (grafika poniżej – źródło Symfonia Polska).

Z rozszerzenia Symfonia Podatek Cukrowy mogą skorzystać użytkownicy programów linii Symfonia ERP Handel i Symfonia Handel (Poziom Profesjonalny, Uniwersalny, Ekonomiczny Plus).

Ważne:

 • Rozwiązanie nie jest dostępne w programach Symfonia 2.0 Handel (HMP), Symfonia 2.0 Handel Start (HML) i Symfonia
  Handel (H50) Poziom Ekonomiczny.
 • Nie generuje deklaracji CUK-1 i nie umożliwia przekazania elektronicznej informacji o wysokości opłaty.

Podatek za alkohol w opakowaniach do 300 ml.

Dodatek Symfonia Podatek Cukrowy umożliwia też wyliczenie dodatkowej kwoty do opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (25 zł za litr 100% alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml).

Do zapłaty obowiązane są hurtownie
zaopatrujące przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W przypadku chęci prezentacji i/lub zakupu rozwiązania prosimy o KONTAKT z Działem Handlowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.