Ze względu na obowiązek posiadania przez wszystkie programy magazynowe możliwości generowania plików JPK_MAG. Udostępniliśmy w aplikacji JPK-Księgowość możliwość przekonwertowania informacji z pliku JPK_MAG do pliku typu 3.0, który jest możliwy do wczytania, do programu finansowo-księgowego, przekazując informacje zwarte w pliku JPK_MAG.

W popularnej aplikacji MAP solutions e-JPK Księgowość dodano możliwość:

 

 • Importowania i konwertowania plików JPK_MAG

W pliku JPK_MAG muszą znaleźć się informacje o wszystkich transakcjach mających odzwierciedlenie w magazynie. Wszyscy podatnicy, przyjmujący zakupiony towar na magazyn, wydający go oraz dokonujący innych zmian w stanach magazynowych, są zobowiązani do wystawiania odpowiednich dokumentów magazynowych. Plik JPK_MAG musi być więc odzwierciedleniem transakcji magazynowych i zawierać informacje gromadzone na podstawie następujących dowodów magazynowych:

 1. PZ (przyjęcie zewnętrzne),
 2. WZ (wydanie zewnętrzne),
 3. RW (rozchód wewnętrzny),
 4. MM (przesunięcia magazynowe).

OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN:

 • Przypisania niezależnych schematów księgowania dla każdego typu operacji (PZ, WZ, RW, MM).
 • Dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych (MM), księgowania mogą być zależne od nazwy magazynu (patrz rys.1).

rys. 1

 • W przypadku używania w numerze konta makra “#M” –  można zastąpić je numerem przypisanym do nazwy słowników magazynów (patrz rys. 2 i 3).

rys. 2 

rys. 3 
 • Dla dokumentów, dla których zostanie wykryta waluta inna niż PLN, kwoty są zapisywane w walutach, rejestry w PLN po przeliczeniu po średnim kursie pobranym z NBP, z dnia poprzedzającego sprzedaż.

Plik JPK_MAG:

 • Możliwość importowania i konwertowania plików JPK_MAG;
 • Dla każdego typu operacji (PZ,WZ,RW,MM) można przypisać niezależny schemat księgowania;
 • Dla MM, księgowania mogą być zależne od nazwy magazynu (rys. 4).

 

 

 

rys. 4
 • Używając w numerze konta makra „#M” – można makro zastąpić numerem przypisanym do nazwy słowników magazynów
  (rys 5 i 6):

 

 

 

 

 

 

 

rys. 5

 

 

 

 

rys. 6
 • Przykład schematu księgowania bezpośrednio między magazynami (rys. 7):

Dla księgowania MM bez użycia kont pośrednich należy skorzystać z Makra „#DM” i „#SM”.

W takim przypadku przy konwertowaniu JPK_MAG dla każdego magazynu, wpisy dotyczące magazynów, których „Magazyn Skąd” jest magazynem z nagłówka, zostaną pominięte, by nie tworzyć przekłamań.

 

 

 

rys. 7
 • Przykład schematu księgowania poprzez konto pośrednie (rys. 8):

Dla księgowania przez konto pośrednie należy użyć makr „#-M” oraz „#+M”.

Konwersja zadziała poprawnie tylko jeżeli z obu stron zostaną użyte „przeciwne znaki”. Dla „#-M” zostanie podstawiony numer ze słownika magazynów. „#+M” zostanie zignorowane i pozostanie tylko właściwe konto.

Jeżeli „Magazyn Skąd” jest magazynem z nagłówka – strony podczas konwersji zostaną odwrócone.

 

 

 

rys. 8
e-jpk Księgowość, nowości dla Finanse i Księgowość:
  • Użycie schematu księgowania może być warunkowane od:
   1. Waluty
   2. Tekstu numeru faktury
  • Można wyłączyć tworzenie rejestrów na wybranym typie (dokumenty proste);
  • Dodano możliwość kopiowania schematów księgowania w celu ułatwienia konfiguracji (rys. 9) oraz zmiany typu dokumentu podczas edycji (rys. 10);

rys. 9 Ikona kopiowania schematów księgowania.

rys. 10 Możliwość zmiany typu dokumentu podczas edycji.

Zachęcamy do korzystania z nowych funkcjonalności.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.